Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdverblijfcentra (dit zijn gebouwen, al da niet in combinatie met een stuk tentengrond) enerzijds en kampeerterreinen anderzijds. De jeugdverblijfcentra zijn dan verder opgesplitst in centra met een erkenning, met een principiële erkenning en zonder erkenning.
Erkende jeugdverblijfcentra voldoen aan minimumnormen op het vlak van (brand)veiligheid en hygiëne. Deze minimumnormen werden vastgelegd door de Vlaamse overheid (via het decreet "toerisme voor allen") en worden gecontroleerd door Toerisme Vlaanderen.
Wat het uitrustingsniveau betreft (douches, bedden, daglokalen .), zijn de erkende jeugdverblijfcentra onderverdeeld in vier types: A, B, C en hostels. Per type worden een aantal minimumvoorwaarden opgesomd. Een jeugdverblijfcentrum van het type A moet bijvoorbeeld niet voorzien zijn van bedden. Een type B moet dan wel weer minimaal bedden hebben, maar bijvoorbeeld ook douches. Een type C is nog beter uitgerust. Zo moeten er onder andere voldoende daglokalen zijn en op de bedden ook dekens, kussens en beschermhoezen voorzien zijn. Een hostel heeft een aantal specifieke kenmerken en is bijvoorbeeld geschikt om individuele toeristen te ontvangen.
Hier vind je alle voorwaarden waaraan de verschillende types moeten voldoen.
Uitbaters die kunnen aantonen, op basis van bijvoorbeeld bouwplannen, dat het jeugdverblijfcentrum in de toekomst zal voldoen aan de erkenningsnormen uit het decreet "toerisme voor allen", krijgen van Toerisme Vlaanderen een principiële erkenning. Zolang het centrum niet definitief erkend is, kunnen echter geen garanties gegeven worden over het behalen van de verschillende criteria voor erkenning.
Niet-erkende jeugdverblijfcentra worden niet gecontroleerd op hygiëne, veiligheid en uitrustingsniveau. Dit wil niet zeggen dat deze jeugdverblijven per definitie onhygiënisch of onveilig zijn, wel dat CJT, Toerisme Vlaanderen en Afdeling Jeugd op dit vlak geen enkele garantie kunnen bieden en dus ook op geen enkele manier kunnen aansprakelijk gesteld worden. Vooraf zelf een bezoekje brengen is dus een absolute must alvorens je een niet-erkend jeugdverblijf zou boeken.
Enkel werd door CJT opgevraagd (en gecontroleerd) of het centrum over een brandveiligheidsattest beschikt.
Voor de niet-erkende jeugdverblijfcentra werden minder gegevens opgevraagd. Dit betekent dat je minder gedetailleerde informatie te zien krijgt dan bij de andere jeugdverblijfcentra of kampeerterreinen.