Deze website is het resultaat van de samenwerking tussen drie verschillende partners:
- Centrum voor Jeugdtoerisme vzw
- IVA Toerisme Vlaanderen
- IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling Jeugd
Centrum voor Jeugdtoerisme vzw

Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) heeft als doel om jeugd in groepsverband in de beste omstandigheden afhankelijk van hun noden, verwachtingen en wensen verblijfsmogelijkheden te verschaffen.
Daartoe streeft CJT naar het behoud, eventueel uitbreiding van de capaciteit en de diversiteit in het aanbod van de jeugdverblijfcentra door ondersteuning van eigenaars en/of aanbieders in alle aspecten van de exploitatie en dit in eerste instantie in Vlaanderen.
CJT bereikt deze doelstelling op drie manieren:
1. Particulieren of verenigingen die een gebouw verhuren of willen verhuren aan jeugdgroepen, kunnen bij CJT Ondersteuning terecht voor advies, vorming en begeleiding.
2. Een honderdtal huizen van particulieren en verenigingen doen een beroep op CJT Boekingscentrale voor promotie, boekingen en betalingen.
3. CJT Verblijfcentra ten slotte, baat zelf volpension- en zelfkookhuizen uit op tien domeinen verspreid over Vlaanderen.

Website

IVA Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen is een stukje Vlaamse overheid en staat in voor de bevordering van het vrijetijds- en zakentoerisme naar en in Vlaanderen.
Eén van de kerntaken van Toerisme Vlaanderen is de promotie en marketing van Vlaanderen als toeristische bestemming. Toerisme Vlaanderen maakt daarbij ook reclame voor 'vakantie in eigen land'.
Een tweede ruime groep van taken voor Toerisme Vlaanderen bestaat uit de ondersteuning en uitbouw van het toeristische aanbod. Toerisme Vlaanderen
- helpt bij het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten en ideeën;
- moedigt kwaliteitszorg aan, door het afleveren van vergunningen en erkenningen;
- organiseert vorming, o.m. voor toeristische gidsen en reisleiders;
- ontwikkelt nieuwe technologieën voor de toeristische sector.
Een derde, maar niet onbelangrijke opdracht van Toerisme Vlaanderen is ervoor zorgen dat alle mensen aan toerisme kunnen doen - ook mensen met een beperkt inkomen, jongeren en personen met een handicap. Iedereen heeft immers het recht op vrije tijd en vakantie.
De dienst Toerisme voor allen zorgt voor de erkenning en ondersteuning van de jeugdverblijven in Vlaanderen, in het kader van het decreet "toerisme voor allen" uit 2003. Zij streeft daarbij naar het behoud van de capaciteit en naar een verhoging van de kwaliteit en de brandveiligheid van deze verblijven.

Website

IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Afdeling Jeugd

De Afdeling Jeugd van de Vlaamse overheid wil een impuls geven aan alle personen en verenigingen die inspanningen leveren om de capaciteit en diversiteit van de jeugdtoeristische infrastructuur te bevorderen. Daarom subsidieert ze de jeugdverblijfcentra en hostels. Deze centra stellen een aangepaste en veilige verblijfsaccommodatie ter beschikking van kinderen en jongeren voor de ontplooiing van hun vormende en ontspannende activiteiten, hetzij individueel, hetzij in verenigingsverband.

Website