Om verantwoordelijke leiders van jeugdkampen een houvast te geven, zijn alle spelregels van de kamporganisatie gebundeld in het boek "Loslopend Wild. Spelregels voor de organisatie van een jeugdkamp". Het boek verzamelt en verklaart op een gestructureerde wijze de wetten, decreten en reglementen voor een veilig en milieuvriendelijk kamp, en dat voor de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige Gemeenschap. Geen moeilijk te begrijpen wetteksten, maar duidelijke uitleg op maat van een jeugdleider. Het boek is een handige gids bij de kampvoorbereiding, maar ook tijdens het kamp is het boek een degelijk opzoekboek bij opduiken van onverwachte situaties. Daarnaast geeft het boek een eindeloze reeks tips i.v.m. de kamporganisatie. Waar kan je tenten ontlenen? Welke documenten neem je mee in je kampadministratie? Wat mag niet ontbreken in de ehbo-koffer? Hoe veilig fietsen in groep? De laatste versie verscheen begin 2009. Surf naar de website van De Ambrassade voor meer informatie.