Hoe gebruik je de zoekfunctie?

Jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen die door de zoekfunctie geselecteerd worden, moeten voldoen aan alle ingebrachte criteria. Hoe meer zoekcriteria je invult, hoe verfijnder de zoekopdracht dus wordt. M.a.w. het aantal geselecteerde jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen wordt dan kleiner. Uiteraard is het niet verplicht om elk zoekcriterium in te vullen.

Waarom maakt de zoekfunctie een onderscheid tussen jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen?

Jeugdverblijfcentra (gebouwen dus) en kampeerterreinen hebben elk verschillende zoekcriteria. Daarom moet je bij het zoeken starten met een keuze te maken tussen gebouw en terrein. Als je de combinatie "gebouw + terrein" zoekt, dan zoek je bij "Gebouw" en je kan dan zelf kiezen of de geselecteerde capaciteit met of zonder extra tentengrond is.

Bij het zoeken op capaciteit verschijnen soms jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen die niet aan de gevraagde capaciteit voldoen. Hoe kan dit?

De zoekfunctie houdt rekening met de mogelijkheden van elk jeugdverblijfcentrum/kampeerterrein. Mogelijkheden kunnen zijn dat meerdere groepen tegelijkertijd kunnen ontvangen worden (al dan niet in vaste entiteiten) of dat op hetzelfde domein nog andere jeugdverblijven/kampeerterreinen beschikbaar zijn die kunnen gehuurd worden.
Een concreet voorbeeld: je zoekt een gebouw voor een groep van 50 personen en zoekt via "capaciteit" alle huizen tussen 50 en 80 personen. Welke huizen kunnen dan tevoorschijn komen?
1. Alle huizen die zelf een maximumcapaciteit hebben tussen 50 en 80 personen, worden uiteraard geselecteerd.
2. Een huis van bijv. 100 personen, maar dat kan opgesplitst worden in twee delen (60 + 40 personen), zal in de selectie verschijnen. De entiteit van 60 personen voldoet immers perfect aan je vraag.
3. Sommige huizen (doorgaans met volpensionmogelijkheid) kunnen meerdere groepen tegelijkertijd ontvangen in eenzelfde gebouw. Deze huizen zullen niet alleen in de selectie worden opgenomen als ze een capaciteit hebben tussen 50 en 80, maar ook als deze hoger is dan 80.
4. Een huis van bijv. 20 personen kan toch geselecteerd worden, als op hetzelfde domein een huis staat voor bijv. 45 personen. Door beide huizen samen te huren, creëer je immers een capaciteit van 65.

Hoe kan je zoeken via de bezettingskalender?

Een aantal jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen houdt een bezettingskalender bij via deze website. Enkel voor deze jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen kan via de zoekfunctie nagegaan worden of ze vrij zijn tijdens een gevraagde periode. Daarnaast zijn er jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen die geen kalender ter beschikking stellen of enkel een kalender aanbieden via een link naar hun eigen website.
Bij het zoeken op een beschikbare periode verschijnen drie categorieën:
1. Een aantal jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen zijn vrij tijdens de volledige gevraagde periode (of gedeetelijk vrij, in het geval dat er meerdere groepen tegelijkertijd kunnen verblijven).
2. Van jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen die geen kalender hebben op jeugdverblijven.be, is niet geweten of ze vrij zijn.
3. Voor een aantal jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen is minstens één nacht van de gevraagde periode bezet. Deze jeugdverblijfcentra/kampeerterreinen worden weergegeven als "niet beschikbaar in de gevraagde periode".
Tip: maak de gevraagde periode niet langer dan nodig. Als je bijvoorbeeld op weekend wil gaan in november, kan je beter niet "1 tot 30 november" opvragen. Vanaf het moment dat er één dag in november verhuurd is, zal een jeugdverblijfcentrum/kampeerterrein immers niet meer verschijnen als "vrij". Je kan dan beter de vier weekends afzonderlijk opvragen.